ទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់:​ ពិធីបិទសន្និបាតការងារឆ្នាំ២០២៣ របស់អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀន | នាយករដ្ឋមន្ត្រីជំរុញការបង្កើនគុណភាពនៃពលរដ្ឋខ្មែរ | រដ្ឋមន្រ្តីបរិស្ថាន៖ ជោគជ័យក្នុងការទប់ស្កាត់ការបំពុលដោយប្លាស្ទិកបានមកពីការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជិត ៥លាននាក់ | រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងបរិស្ថានគាំទ្រ និងលើកទឹកចិត្ត ឱ្យមានការវិនិយោគលើសំណល់ប្លាស្ទិក | ហាមឃាត់ការចែកចាយ ឬលក់ឱសថ ៤ប្រភេទ ដែលគ្មានលេខបញ្ជិកាពីក្រសួងសុខាភិបាល | រាធីកា ក្រុមហ៊ុនឯកទេសថតផ្សាយផ្ទាល់ ថតរូប និងក្រុមតន្ត្រីជំនាញក្នុងថ្ងៃមង្គលរបស់លោកអ្នក | សូម Call 017 838 889 សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតនិងការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស |

សង្គម