លោក គីម បង្ហាញមុខកូនស្រីជាលើកដំបូងដោយនាំទៅមើលមីស៊ីល | លោក ហ៊ុន ម៉ានី អបអរសារទរបងប្រុសដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងជាប្រធានកិត្តិយស ស.ស.យ.ក | ហ្វេសបុកផេករបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកើនជិត ១៤លាន Like |

សង្គម