អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាបេ្តជ្ញាបន្តគាំទ្ររាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការពង្រឹងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលប្រកបដោយភាពធន់ | សម្តេចតេជោ សសើរទឹកចិត្តភរិយាលោកយឹម ស៊ីណន ដែលមិនពឹងបរទេសឱ្យជួយដល់ស្វាមីខ្លួន តែសូមការសណ្តោសពីសម្តេច | ព្រលានយន្តហោះសៀមរាបថ្មីគ្រោងបើកដំណើរការនៅខែតុលាខាងមុខនេះ |

កូវីដ១៩