ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មត្រកូលលីនពិភពលោក កោតសរសើរចំពោះការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងបង្ហាញពីបំណងចង់បណ្តាក់ទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជា | សភាពាណិជ្ជកម្មត្រកូលលីនពិភពលោកគ្រោងរៀបចំសន្និសីទនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាដើម្បីស្វែងរកនូវសក្ដានុពលវិនិយោគនៅកម្ពុជា | មុនលាគ្នាសម្ដេចធិបតីប្រាប់លោក វ៉ាង វិនធាន ថា «កម្ពុជារង់ចាំ និងស្វាគមន៍ឯកឧត្តមជានិច្ច» | ថ្ងៃនេះ២៥ឆ្នាំមុន អាមេរិក បានបណ្ដុះពន្លកអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា |

កីឡា