សម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត៖ កម្ពុជាមិនមែនជាប្រទេសមានខ្លាំង ប៉ុន្តែកម្ពុជាមិនមែនខ្វះទឹកចិត្តក្នុងការជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋ | នាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រេចដកការយកពន្ធលើការនាំចេញលើថ្មធម្មជាតិកែច្នៃចំនួន ១២បន្ទាត់ពន្ធ | នាយករដ្ឋមន្ត្រីអំពាវនាវឱ្យមានការចូលរួមជួយឧបត្ថម្ភ និងគាំទ្រដល់មនុស្សចាស់ | ស្ថានភាពទឹកស្ទឹងពោធិ៍សាត់មានកំពស់ទឹកកើនឡើងក្នុងកំរិតមួយដែលត្រូវប្រកាសអាសន្ន | រាធីកា ក្រុមហ៊ុនឯកទេសថតផ្សាយផ្ទាល់ ថតរូប និងក្រុមតន្ត្រីជំនាញក្នុងថ្ងៃមង្គលរបស់លោកអ្នក | សូម Call 017 838 889 សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតនិងការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស |

កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញទទួលបានចំណូលកើនឡើង ២១ភាគរយក្នុង៩ខែឆ្នាំនេះ

ភ្នំពេញ៖ កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញក្នុងរយៈពេល៩ខែឆ្នាំនេះ រកចំណូលបានជាង ៣០លានដុល្លារ (ពុំទាន់ធ្វើសវនកម្ម) គឺកើនឡើង ២១ភាគរយ បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានឹងឆ្នាំ២០២១។

តាមរបាយការណ៍របស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ ចំណូលដែលទទួលបានក្នុងរយៈពេល ៩ខែឆ្នាំនេះ គឺទទួលបានចំណូលពីប្រតិបត្តិការផែចំនួនជាង ២៥លានដុល្លារ,ចំណូលពីអាជ្ញាធរផែចំនួនជាង ៣លានដុល្លារ ចំណូលបានពីសេវាកម្មផ្សេងៗចំនួនជាង ២សែនលានដុល្លារ និងពីចំណូលផ្សេងចំនួនជិត ២លានដុល្លារ។

ក្នុងរយៈពេល៩ខែនេះ កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញមានទំនិញប្រេងឥន្ធនៈចំនួនជាង ៣លានតោន គឺកើនឡើង ៥,២៣ភាគរយ បើធៀបនឹង៩ខែ ឆ្នាំ២០២១ មានជិត ២,៩លានដុល្លារ។ នាវាផ្ទុកទំនិញឆ្លងកាត់មានចំនួនជាង ២,៧ពាន់ជើង កើនឡើងជាង ៥៧ភាគរយ បើធៀបនឹង៩ខែឆ្នាំ២០២១។

សម្រាប់នាវាទេសចរណ៍មានចំនួន ១៦ជើង កើនឡើង ១៦ភាគរយ បើធៀបនឹង៩ខែ ឆ្នាំ២០២១ មិនមាននាវាទេសចរណ៍ឆ្លងកាត់ឡើយ។ បរិមាណកុងតឺន័រមានជាង ៣២ម៉ឺន កើន ២៨,៣៣ភាគរយ បើធៀបរយៈពេលដូចគ្នានឹងឆ្នាំ២០២១ ដែលមានជាង ២៥ម៉ឺនកុងតឺន័រ។ ចំពោះបរិមាណអ្នកដំណើរនៅ៩ខែឆ្នាំនេះមានចំនួន ៨៦៨នាក់ បើធៀប៩ខែ ឆ្នាំ២០២១មិនមានអ្នកដំណើរឡើយ៕ ព័ត៌មានជាច្រើនទៀតសម្រាប់អ្នក